Bildmenyn
Bild B601417-10
Ormsö, Hullo, kvinna med plog, och med bindpong på armen