Bildmenyn
Bild B601417-26
Ormsö, plöjning i Hullo (potatiskupning)