Skrivet 2019-07-01 av Göte Brunberg

Allmänt

Det digitala arkivet är baserat på en “molntjänst” som gör det möjligt att lagra och visa dokument som berör föreningens verksamhet och Rickul/Nucköområdet, men som på grund av begränsat utrymme på föreningens webb-server inte har kunnat lagras där.

Dokumenten är i pdf-format, och är direkt läsbara, men kan även laddas ned till din lokala dator och studeras där med exempelvis Adobe Reader. De är också indexerade och därmed sökbara.Innehåll

Arkivet består av tre huvuddelar:

 • Föreningsdokument;
 • Historiska dokument; och
 • Ritningar över gårdar i Rickuls kommun.
Föreningsdokument

Under rubriken finns följande:

 • Medlemsbladets samtliga årgångar från det första numret 1993.
 • Ledamots- och medlemsförteckningar (från 1993 och framåt).
 • Års- och verksamhetsberättelser (från 1994 och framåt).
 • Årsmötesprotokoll (från 2014 och framåt, skall kompletteras).
 • Styrelsemötesprotokoll (från 2014 och framåt, skall kompletteras).

Samtliga dokument kan studeras var för sig, men det finns även samlingsvolymer. De är i en del fall så stora att sökningar går långsamt, varför det är lämpligt att de laddas ned till lokal dator och studeras där.

Historiska dokument

Via Estniska riksarkivets internettjänst Saaga är det möjligt att studera historiska dokument i arkivet och ladda ned dem därifrån. Under årens lopp har jag laddat ned en mängd dokument som berör Rickul/Nucköområdet. De är nu tillgängliga via det digitala arkivet.

I huvudsak finns följande dokument:

 • Kyrkböcker från Nuckö församling från 1650-talet fram till 1920-talet. Gå till förteckningarna längst ned för att läsa vad varje bok innehåller.
 • Själarevisioner (folkräkningar) från godsen i Nuckö socken under perioden 1782-1858.
 • Hakerevisioner (förteckningar över gårdar) från godsen i Nuckö socken under 1700-talet.
 • Kartor från godsen i Nuckö socken, de flesta från 1800-talet.
 • Arrende- och köpehandlingar från några gårdar i Rickuls kommun.
 • Några kommunala register från 1920-1930-talen.
Gårdsritningar Rickul

I slutet av 1980-talet togs ett initiativ att ur minnet dokumentera gårdarna i Rickuls kommun. Detta resulterade i att ritningar togs fram för totalt 285 gårdar, i A3-format för de större gårdarna och A4-format för de mindre gårdarna och torpställena.

Ritningarna är nu tillgängliga via det digitala arkivet.