Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

På grundval av 1866 års förvaltningsreform skapades på Nucköhalvön (som då fortfarande var en ö) ett antal små kommuner, som i sin geografiska utsträckning till stor del var baserade på de lokala godsen: Kulani/Kolanäs, Noarootsi/Nuckö pastorat, Paslepa/Pasklep, Pürksi/Birkas och Saare-Tahu/Lyckholm-Skåtanäs.

År 1872 delades Saare-Tahu upp i två kommuner, Saare/Lyckholm och Tahu/Skåtanäs.
Med 1891 års förvaltningsreform slogs samtliga kommuner på halvön ihop till en enda med namnet Paslepa/Pasklep.

År 1938 slogs Paslepa/Paskleps kommun ihop med Sutlepa/Sutleps kommun på fastlandet till Noarootsi/Nuckö kommun.