Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Rickuls kommun skapades i samband med 1866 års förvaltningsreform. Geografiskt omfattade kommunen hela det område som tillhörde Rickuls gods. Dessutom ingick byn Rosta, som tillhörde Lyckholms gods. I samband med jordreformen i början av 1920-talet skapades två nya byar, Norrby och Söderby, på den mark som låg i anslutning till godset.

I 1938 års förvaltningsreform ingick från början att Rickuls, Sutleps och Paskleps kommuner skulle slås ihop till en enda kommun, Nuckö/Noarootsi. Detta motsatte sig invånarna i Rickul, som ville att kommunen skulle fortsätta som egen kommun. Detta blev också det slutgiltiga beslutet, men för att skapa underlag för en estnisk folkskola i kommunen inkorporerades tre estniskspråkiga byar: Kervet/Kiritse och Valp/Valipä från Nõva kommun och Dirskogen/Metsküla från Sutleps kommun.

Kommunalhuset låg i Rosta by, på gränsen mot Ölbäck. Huset skall från den radiostation, “radistansen”, som under första världskriget låg i Peraküla i Nõva kommun.