Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Notera att databasen INTE längre uppdateras. Vi hänvisar i stället till “Våra Anor” på SOVs hemsida.

Släktdatabasen för Nuckö socken (i stort sett samma område som nuvarande Nuckö delkommun i Lääne-Nigula kommun) innehåller uppgifter om mer än 30 000 personer, som är födda och/eller har bott i socknen från cirka år 1700 till 1944. För varje person anges bland annat följande uppgifter (där de är kända): födelse- och dödsdatum, föräldrar, make/maka/makar, barn, boendeplats och födelseplats. Av integritetsskäl lämnas inga detaljerade uppgifter om nu levande personer och om dem som har avlidit för mindre än 5 år sedan. För dessa personer anges endast anonymiserade uppgifter, som ”Son, född 1924”.

Ingången till släktdatabasen är Sökmeny, personer. I denna fyller du i de kriterier som skall gälla vid sökningen: efternamn, förnamn, födelsedatum och dödsdatum. Som resultat erhålls en förteckning över de personer som uppfyller sökkriterierna. När du klickar på namnet för en av dessa personer öppnas Familjemenyn, där uppgifter om personen och personens föräldrar, make/maka/makar och barn visas. Genom att klicka på namnet för en av dessa personer gör du personen till huvudperson i en ny familjemeny. På detta sätt kan du navigera uppåt, åt sidorna och nedåt i släktträdet.