Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

För att öppna dokumenten måste du ha programmet Adobe Reader installerat på datorn.

De under år 1941 deporterade och mobiliserade från Rickul/Nucköområdet av Göte Brunberg
De 1941 av sovjetregimen genomförda deportationerna och mobiliseringarna i Estland drabbade även Rickul/Nucköområdet.

Förteckning över deporterade, offer för våldshandlingar och tvångsmobiliserade till sovjetarmén från Rickul/Nucköområdet år 1941 av Göte Brunberg
Förteckningen upptar över 230 namn.

En berättelse från mobiliseringen 1941 av Valter Erkas
Valters far Voldemar Erkas och Valentin Brus från Odensholm blev mobiliserade, men klarade sig från att bli förda till Ryssland.

Dokumentförteckning för Elmar Nymans samling av estlandssvenskt material av Göte Brunberg och Bo Nyman
Elmar Nymans omfattande samling av estlandssvenskt material överlämnades efter hans död 2008 till Riksarkivet i Stockholm. Bo Nyman och Göte Brunberg har katalogiserat materialet och sammanställt det i totalt 137 arkivvolymer, uppdelade på 20 ämnesområden. Dokumentförteckningen redovisar över 700 enskilda dokument och omslag (innehållande ett antal dokument) i samlingen.

Gårdar och torpställen i Rosleps centrala del av Göte Brunberg
Med en nutida karta över centrala Roslep som underlag visas de gårdar och torpställen som fanns där fram till andra världskriget.

Gårdar och torpställen i Ölbäck och Rosta av Göte Brunberg och Erling Schönberg
Med en nutida karta över Ölbäck och Rosta som underlag visas de gårdar och torpställen som fanns där fram till andra världskriget.

Rosleps kapells historia av Göte Brunberg
Rosleps kapell byggdes 1835. Under sovjettiden förföll det och blev en ruin. Det är nu återuppbyggt och invigdes 2007.

Tvisten mellan bonden Hinrich Andressohn och baronen Georg Wilhelm von Taube på Rickul gods av Göte Brunberg
Under den ryska tiden utnyttjade de svenska bönderna flitigt sin rätt att klaga på hur godsherrarna behandlade dem.

Guldstrand, Guldstrand! av Eva Heyman
Den unge svenske prästen Sven Danell verkade under åren 1930-37 i Nuckö församling. Om tiden i Estland berättar han i boken “Guldstrand”, som kan beställas från Rickul/Nuckö Hembygdsförening.

M/S Juhans resor av Manfred Hamberg
Med m/s Juhan överfördes över 3 300 estlandssvenskar (och nästan lika många av estnisk härkomst) från Estland till Sverige under sommaren-hösten 1944.

Dopnamn i Rickul genom århundradena av Göte Brunberg
Även i Estlands svenskbygder gick det mode i dopnamnen. Tidvis innebar det en ren likriktning så att några få namn dominerade fullständigt.

Alfred Adelman, “Den siste mohikanen” i Rickul av Ingegerd Lindström
Alfred Adelman är en av de få nu levande estlandssvenskarna i Rickul som överlevde och kom tillbaka från kriget. Han blev kvar i Estland under hela ockupationen och lever idag sitt liv i Höbring på gården Oamusa.

Hösten 1941 – Spithamn i frontlinjen av Sven Borrman
Under hösten 1941 bet sig sovjettrupperna kvar på ön Odensholm, som den sista biten av estnisk mark. Spithamn kom då i skottgluggen vid de artilleridueller som utspelades mellan befästningen på Odensholm och det rörliga artilleri som tyskarna placerade på fastlandet.

Kräfttjuvarna av Hjalmar Stenberg
Hjalmar Stenbergs berättelse på rickulmål om hur han och några andra pojkar “fiskade” kräftor i Rickulån, med översättning till högsvenska.

Estniska lantmäteriets (Maa-amet) karttjänst X-GIS av Göte Brunberg
Karttjänsten gör det möjligt att via internet studera kartbilder, baserade på flygfoton och andra typer av kartor, se fastighetsgränser och fastighetsnummer och hämta information om fastigheter.