Skrivet 2020-02-28 av Göte Brunberg

I slutet av 1980-talet var det nog inte många som kunde ana att Estland några år senare skulle bli fritt och att man åter skulle kunna besöka sin gamla hembygd. Medan det ännu var möjligt satte man därför igång ett arbete med att ur minnet dokumentera gårdarna i den dåtida Rickuls kommun 1943/44. Trots att det hade gått mer än 40 år var det många som i detalj kom ihåg hur hemgården såg ut. För varje gård gjordes en skiss som som sedan renritades till en gårdsritning. Det blev totalt 284 ritningar. Dessutom gjordes nio kartskisser över byarna i den södra delen av kommunen.

Om du vill veta mer om framtagandet av ritningarna, klicka här

Ritningarna visades på två utställningar, 1988 och 1991, men har sedan dess inte visats. För att göra dem allmänt tillgängliga har de nu blivit digitaliserade och kan laddas ned och skrivas ut. De är lagrade i pdf-format, så du måste ha Adobe Reader eller liknande program installerat på din dator.

Välj den by där den gård som du är intresserad av låg och välj sedan gården i bymenyn. Då visas gårdsritningen i ett nytt fönster.

För varje gård visas storleken på originalritningen, A3 eller A4. Om du skriver ut en A3-ritning i A4-format, tänk då på att den angivna skalan inte gäller. Skalan 1:200 blir istället cirka 1:280.