Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Beställs med e-post till order@rnhf.se. Kostnad för porto och emballage tillkommer.

 

DVD Utförsäljning !!!

De sista estlandssvenskarna

Maria Carlsons film har visats ett flertal gånger på Sveriges television.

I filmen, som är 40 minuter lång, medverkar Alfred Adelman, Ida Carlson f. Tegelberg, Ingvald Dyrberg, Sylvia Dyrberg Talback, Jorma Friberg, Alar Schönberg och Bertil Viberg.

Pris 50:-.

Föreningens böcker

Ordbok för rickulmålet med Formlära för nuckösvenskan

Ordboken innehåller mer än 4 200 ord översatta från högsvenska till rickulmål (en lokal dialekt av nuckösvenskan). I formläran ges en inblick i nuckösvenskans rätt komplicerade grammatik.

120 sidor. Ill. Tryckt 2015.

Pris 80:-.

Gårdar och torpställen i Rosleps by på 1930-talet

Manfred Hamberg gör en tänkt vandring genom sin hemby Roslep. I boken, som har bearbetats och färdigställts av Bengt och Eva Heyman, ger han en detaljerad beskrivning av alla gårdar och torp i byn och deras invånare.

62 sidor. Ill. Tryckt 2014. Nytryck 2015.

Pris 80:-.

Ges nae …

Humoristiska teckningar med texter av Elna Lindbom. Texterna är på rickulmål men för den som inte förstår dialekten är de översatta till högsvenska.

46 sidor. Ill. Tryckt 2013.

Pris 130:-.

Rosleps kapells historia

Göte Brunberg har skrivit en broschyr om Rosleps kapells nästan fyrahundraåriga historia med svensk och estnisk text.

24 sidor. Ill. Tryckt 2013.

Pris 30:-.

Guldstrand

Sven Danells ömsinta och humoristiska berättelse om hans tid som ung präst i Estlands svenskbygder på 1930-talet.

250 sidor. Ill. Femte upplagan 2004.

Pris 150:-.

Minnen i ljus och mörker

Estlandssvenskar från Rickul/Nuckö berättar. Personliga berättelser som omfattar tidsperioden från 1860 och fram till överflyttningen 1944 samt även händelser från tiden i Sverige.

271 sidor. Ill. Tryckt 1999. Nytryck 2003.

Pris 150:-.

Rickul/Nuckö-området under sovjetiskt styre 1944–1991

Författare Grupp 44 som bestod av Alrik Boman, Erling Lemberg, Harry Seffers, Göte Brunberg och Lennart Strömqvist.
Boken innehåller faktauppgifter och personliga berättelser av estlandssvenskar som blev kvar i Estland. En mycket intressant bok!

215 sidor.

Pris 175:-.

Så levde vi i Rickul/Nuckö

Historisk bakgrund, livsföring och traditioner nedtecknade av Manfred Hamberg. Boken skildrar livet fram till 1944.

50 sidor. Ill. Tryckt 1997. Nytryck 2002.

Pris 60:-.

Höbring

Byn på den höga brinken. Historik, gårdar och släkter fram till överflyttningen till Sverige 1943. Av Carl Blees. Sammanställning med kompletterande ritningar och bilder gjord av Lennart Stahl och Gunnar Blomberg.

55 sidor. Ill. Tryckt 1999.

Pris 80:-.

Gambyn

En estlandssvensk by 1640-1944. Historik och minnen sammanställda av Alrik Boman.

53 sidor plus bilagor. Ill. Tryckt 1997. Nytryck 2020.

Pris 100:-.

Prästn e vargskall

Mats Ekmans samlade dikter med teckningar av Elmar Blomberg.

181 sidor. Tryckt 2005. Ny utgåva 2011.

Pris: 175:-.