Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Rickul/Nuckö Hembygdsförening bildades den 7 mars 1992. Föreningen bildades för de estlandssvenskar i de forna kommunerna Rickul och Nuckö, som före och under andra världskriget lämnade sin hembygd, och för deras ättlingar. Det åter fria Estland hade beslutat att de egendomar som förstatligades och konfiskerades under sovjettiden skulle återlämnas till sina forna ägare. Det primära syftet med föreningen var att den skulle hjälpa medlemmarna med kontakten med de estländska myndigheterna under återlämnandeprocessen. Tack vare ett gott samarbete med Nuckö kommun, som hela tiden har haft en positiv inställning till de utflyttade svenskarna, kunde återlämnandet ske helt utan de friktioner som man har upplevt på andra håll i svenskbygderna.

Verksamheten styrs av föreningens stadgar, som antogs 1992 och har reviderats senast 2009.