Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Redaktör
Hans Ekman

Redaktionsråd
Lennart Ekman
Ingegerd Lindström

Martin Wiberg

Granskning och korrekturläsning
Tonny Treiberg
Brita Wiberg