Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Fyll i de kriterier som skall gälla vid sökningen. Födelsedatum och dödsdatum skall anges i formen åååå-mm-dd, exempelvis 1887-02-14. Du behöver inte ange fullständiga uppgifter. Om du till exempel anger And som förnamn, West som efternamn och 1887 som födelsedatum kommer sökningen att ge som resultat alla personer som är födda 1887 och vilkas förnamn börjar med And och efternamn med West. Det spelar ingen roll om du använder stora eller små bokstäver.

Det går även att använda "wildcards". Om du till exempel anger %ester% som efternamn erhålls som resultat alla efternamn som innehåller textsträngen ester (Besterman, Westerman osv).

Varje person har ett nummer i databasen. Om du redan har numret för en person kan du fylla i detta i fältet Nummer.

Du kan välja om sökresultatet skall sorteras efter efternamn, födelsedatum eller dödsdatum.

Gå vidare till Familjemenyn för en person i sökresultatet genom att klicka på personens namn.