Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Fotografier från Estlands svenskbygder är en ovärderlig dokumentation av livet där under den svenska tidens sista decennier. De är till stor del samlade i enskilda personers fotoalbum. Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner SOV insåg redan på 1960-talet att det var stor risk för att denna kulturella skatt skulle gå förlorad om den inte samlades in och dokumenterades och lagrades i SOV:s arkiv. Man vädjade därför till medlemmarna att de skulle lämna in sina fotoalbum för avfotografering. Det var många som hörsammade detta och under årens lopp har arkivet fått in och fotograferat av nästan 7 000 bilder.

För några år sedan skannades bildnegativen in och lagrades som digitala bilder för att man lättare skulle kunna söka och studera dem via dator. Det är nu även möjligt att nå dem över internet via denna sida.

Gå till sökmenyn så kommer du till en meny där du kan söka bland bilderna utgående från ort och ämnesområde. Det är även möjligt att söka i de texter som tillhör bilderna och att visa en enskild bild utgående från dess arkivnummer.