Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Med menyn hittar du vilka gemensamma anor som två personer i släktdatabasen har. För varje ana anges även avståndet i generationer till var och en av personerna.

Gå först in i Sökmeny, Släktdatabas och ta reda på numren för de båda personerna. Fyll i det ena numret i det vänstra fältet för "Person 1" och det andra numret i fältet för "Person 2". För att kontrollera att datat är rätt ifyllt, välj "Ange" i "Ange/Sök" och tryck "KÖR!". Då visas personernas namn i de högra fälten.

Starta sökningen genom att välja "Sök" i "Ange/Sök" och tryck "KÖR!". Då visas de olika vägar på vilka de båda personerna är släkt med varandra. För varje väg visas den gemensamma anan och avståndet i antal generationer till respektive person. (Beräkningarna lastar ned datorn rätt hårt så det kan dröja en stund innan resultatet visas.) Till far och mor är det en generation, till far- och morföräldrar två generationer osv.

Observera! Den använda beräkningsmetoden är optimerad för att minimera datorbelastningen och är därför rätt primitiv. Den är baserad på jämförelse mellan de anor som finns i de båda personernas släktträd. Om en ana förekommer i båda släktträden - oavsett var och hur - räknas det som en "väg". Det medför att om de båda personerna är nära släkt med varandra - och därför till stora delar har överensstämmande släktträd - kan detta resultera i ett stort antal vägar av vilka endast de översta i listan är relevanta.

Klicka på namnet för en ana för att komma till personens Familjemeny.

Person 1
Person 2
Ange/Sök