Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Fyll i de kriterier som skall gälla vid sökningen och tryck SÖK. Sökning kan ske på Ort, Ämne och i kommentartexten till bilderna. I det sista fallet sker träff om den angivna söktexten påträffas någonstans i texten.

Resultatet visas i form av "Visar mmm bilder av nnn med början från bild x", exempelvis "Visar 100 bilder av 173 med början från bild 1". I detta fall kan man stega sig vidare genom att trycka >>>. Om visning sker från bild 100 eller mer kan man stega bakåt med <<<.

Visning kan ske av maximalt 1000 bilder. Om det står "... bilder av 1000" i resultatet indikerar detta att alla bilder som uppfyller sökkriterierna inte kan visas. Förfina då sökkriterierna till dess att alla bilder kan visas.

Klicka på en bild för att visa den i större skala med den fullständiga texten.

Textsökning
Bild