Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Byggnads- och Mickogårdskommittén

Erik Johansson, sammankallande
Barbro Adelman
Ove Grönvall
Ingegerd Lindström
Raul Targamaa
Krister Wikström

Evenemangskommittén

Liliane Bruce, sammankallande
Linnéa Granberg Sönnert
Birgit Kvist

Framtidskommittén

Anders Peedu, sammankallande
Majlis Lindroos
Anne Schönberg
Anette Sjösten
Gunvor Strömbom
Martin Wiberg

Informationskommittén

Göte Brunberg, sammankallande
Martin Wiberg
Raul Targamaa

Kulturkommittén

Ingegerd Lindström, sammankallande
Bild, bildredigering Medlemsbladet
Nils Lagman
Släktforskning
Göte Brunberg
Övrigt
Kaisa Wikström