Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Byggnads- och Mickogårdskommittén

Erik Johansson, sammankallande
Barbro Adelman
Carl-Axel Adelman
Ingegerd Lindström
Christer Wikström

Evenemangskommittén

Liliane Bruce, sammankallande
Linnéa Granberg Sönnert
Birgitta Grenfeldt

Framtidskommittén

Anders Peedu, sammankallande
Anne Schönberg
Anette Sjösten
Gunvor Strömbom
Martin Wiberg

Informationskommittén

Göte Brunberg, sammankallande
Martin Wiberg

Kulturkommittén

Ingegerd Lindström, sammankallande
Bild, bildredigering Medlemsbladet
Nils Lagman
Släktforskning
Göte Brunberg
Övrigt
Kaisa Wikström