Skrivet 2018-03-01 av Göte Brunberg

Medlemsavgiften är 200 kr per år (50 kr för ungdomar till och med 25 år).

I avgiften ingår föreningens medlemsblad, som utkommer fyra gånger per år.

Anmäl dig genom att sätta in medlemsavgiften på hembygdsföreningens pg-konto 55 68 81‑1. Ange namn och adress och eventuell anknytningsort (= den by till vilken du har anknytning). Om du anger din e-postadress får du också föreningens nyhetsbrev med aktuell information.

Vid betalning från utlandet gäller följande uppgifter för kontot:

IBAN-nummer: SE34 9500 0099 6034 0556 8811

BIC-kod: NDEASESS