Skrivet 2022-04-11 av Kent Blomberg

Ordförande

Ingegerd Lindström

Sekreterare

Svea Johansson

Kassör

Anneli Blomberg

Ledamöter

Carl-Axel Adelman vice ordförande
Mats Bruce
Jan Stussare
Kaisa Wikström

Suppleanter

Lis Callenmark
Lena Melin

Revisorer

Barbro Adelman
Marie Hallman

Valberedning

Ordförande
Lennart Ygstedt
Ledamöter
Göran Treiberg
Martin Wiberg
Christer Wikström
Ylva Åkerblad